Élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz. CONTENTS. rész A 2 rész B rész C rész D rész M - PDF Free Download

I dõsza k i á t t e k in t é s: Befejezve a haszonállat fajok Európai Unió szintû kereskedelmi tevékenységének áttekintését e hónapban a baromfi külkereskedelmi egyensúlyának áttekintése a téma. A 4-es ábrán látható miként alakultak az export-import adatok az elmúlt 15év távlatában. Ez alapján elmondható, hogy az Unió nettó exportõr, azaz harmadik országok felé történõ értékesítése meghaladja a behozatalt.

Mindössze két év volt, amikor megközelítette az import mennyisége a kivitelt, ez és volt. Majd utána újfent kinyílt az olló, és az EU export mennyisége rekordokat döntött. A második és harmadik helyen Dél-Afrika és Benin osztozik, ahova közel Érik a gabona, de mikor arassunk?

Hogyan tud spórolni egy gyors nedvességmérõvel? Sok pénzt takaríthat meg gabona nedvességmérõinkkel, gyors vízmérõinkkel, az éppen idõben történõ aratás elindításával, mert nem kell szárításért vagyonokat kiadnia, vagy levonni a gabona átvételi árából!

Néha a gazdák ragaszkodnak a jól bevált, régebbi módszerekhez-mûszerekhez, ezért még sokan keresik az egész szembõl mérõ gyors vízmérõinket. A magas frekvenciájú mérés, az automatikus hõmérséklet-kompenzáció és a digitális kijelzõ kombinációja pontos méréseket eredményez. A darálós gyors vízmérõ speciális védõtáskában kerül szállításra, mely megóvja a sérülésektõl, így az LD-Agro GMM78 gyors nedvességmérõje mindig keze ügyében lehet.

Bátran tarthatja magánál ezt a darálós gabona nedvességmérõt, akár traktorban is! A nedvességtartalom a leglényegesebb szempont az aratás idõpontjának meghatározásához.

Pfeuffer He lite gyors vízmérõ mûszerrel a gabona, az olajos magvúak és a nedves kukorica nedvességtartalmát is nagyon pontosan mérhetjük.

Uploaded by

Ilyen pl. Több mint termény közül választhat a gabona nedvességmérõ programozásának megrendelésekor. A gyors nedvességmérõ mûszer opcionálisan kiegészíthetõ hõmérõ szondával.

A Pfeuffer He60 és Pfeuffer He90 gyors nedvességmérõk opciós részvételi arány, minõségükkel, pontosságukkal és kialakításukkal a gabona nedvességmérõk exkluzív osztályát képviselik. Minõségi anyagokból készült kivitelezésük hosszú élettartamot és igényes megjelenést garantál ezeknek a gyors nedvességmérõknek. Megbízható és pontos Pfeuffer gabona nedvességmérõinkre 2 év garanciát vállalunk!

Csak pár hetünk maradt aratásig! Készüljön fel a betakarításra, csatlakozzon elégedett partnereinkhez Ön is, és rendelje meg még most gyors nedvességmérõjét, hogy idõben használhassa földjein! Halmai Géza Landasin-Agrogazda Kft.

A t ám ogat ás forrása 2. Ált alános inform ációk Pályázók köre Mire vehet õ igénybe kész megoldás pénzt keresni ám ogat ás? A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megõrzését, és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez 1. E havi cikkünkben a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás A cikk célja, hogy egy átfogó képet adjunk magáról a pályázatról, melynek során törekszünk a tömörségre.

A Program négy célterületet jelöl meg, melyekre támogatási kérelem nyújtható be, egyes célterületeken belül pedig további célokat fogalmaztak meg. VM rendelet] tartalmazza az általános pályázati információkat, mely mindegyik célterületre érvényes; emellett a négy célterületre külön-külön pályázati felhívásokat és adatlapokat tettek közzé, melyek az adott területhez kapcsolódó speciális információkat is magában foglalják. A pályázat keretén belül tanyának minõsül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya jogi jellegként, mûvelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva.

A pályázat során tanyás településnek tekinthetõk Bács-Kiskun megye, Toszkána otthoni munka megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye ceglédi, dabasi, gyáli, monori, nagykátai, nagykõrösi, ráckevei, szigetszentmiklósi, illetve vecsési járásának települései.

Erre a támogatásra természetes személyek, egyéni vállalkozók nem pályázhatnak. Ez a szegmens több célt tartalmaz, mindegyiknek megvannak a maga pályázói.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy támogatási kérelmet nyújthatnak be a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkezõ gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkezõ, és ott mûködõ civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkezõ tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben mûködõ megyei szervezetei, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok.

Mekkora összegre pályázhat unk? A t ám ogat ás igénybevét ele A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében a tanyai lakóépület felújítására; b gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; c gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; d karám, kerítés létesítésére, felújítására; e szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; f állatállomány kialakítására, bõvítésére; g tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére; h tanyagazdaság energetikai megújítására; i egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására; j környezetkímélõ, élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; k tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint l tanya-tó kialakítására nyújtható be támogatási kérelem.

bitcoin jövedelem naponta weboldalak gyors pénzkeresettel

A t ám ogat ás forrása A támogatás forrása egy millió Ft-os indikatív keretösszeg. Pályázók köre Az a mezõgazdasági tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén életvitelszerûen él és az ingatlan az õ, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll.

További feltétel, hogy a tanyagazdaságában igazoltan mezõgazdasági tevékenységet folytat, és a A m egít élhet élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz t ám ogat ás és a saj át forrás m ért éke A támogatás mezõgazdasági de minimis támogatásnak minõsül, így a megítélhetõ maximális összeg pályázónként legfeljebb 7.

  • Agrárágazat augusztus by Horizont Média Kft. - Issuu
  • CONTENTS. rész A 2 rész B rész C rész D rész M - PDF Free Download
  • Marketing Szerkesztette: dr.
  • Bevezetés Miért kell menedzselni a tudást, illetve az adatokat?

A t ám ogat ás forrása A támogatás forrása egy 75 millió Ft-os indikatív keretösszeg. Pályázók köre Hasonlóan a 2.

Much more than documents.

A feltételek kis változással, de megegyeznek: a pályázó a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén életvitelszerûen a tanyán él és az ingatlan az õ, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll. A további feltételek annyiban változnak, hogy a Fontos, hogy mivel gazdaság indítására irányul a célterület, jelen esetben az a pályázó is nyújthat be támogatási kérelmet, aki a pályázat benyújtásakor mezõgazdasági tevékenységet hivatásszerûen nem folytatott, vagyis a vizsgált A m egít élhet õ t ám ogat ás és a saj át forrás m ért élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz A kiírás e pontja teljes egészében megegyezik a 2.

Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik tanyája villamosenergia-ellátással nem rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy a megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítõ fejlesztések az értékelés során elõnyt élveznek! A t ám ogat ás forrása A támogatás forrása egy 50 millió Ft-os indikatív keretösszeg. A élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz egít élhet õ t ám ogat ás és a saj át forrás m ért éke A megítélhetõ támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 5 millió forint.

A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni. A pá lyá za t ok be n yú j t á sa é s e lbír á lá sa — A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a mellékletekkel együtt a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban benyújtani.

A támogatási döntésrõl — annak meghozatalát követõ tíz naptári napon belül — a NAKVI írásban értesíti a pályázót. Amit látunk, egy élelmes francia farmer, Gildas Le Béhoc zseniális ötlete. A legelõre hajtott tehenek oldalára egy nagy sablon segítségével — természetesen bõrbarát, engedélyezett testfestéket használva — színes kódokat fújt.

Az érdeklõdõk a kódot okostelefonjukkal leolvasva egyfajta elektronikus kaparós sorsjegyhez jutottak. Ezt az ábrát bemutatva a farm saját boltjában ingyen termékeket kaptak — és ha már arra jártak, akkor természetesen be is vásároltak.

Az ötlet olyannyira bevált, hogy a játékos kedvû nézelõdõk a kerítésen átmászva, okostelefonnal a kezükben hajkurászták a teheneket a legelõn. A kis termelõi tejbolt látogatottsága és forgalma pedig ugrásszerûen megnõtt.

Az a bizonyos kód, ami a tehenek oldalán feltûnt, nem élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz, mint a QR-kód. Néhány éve egyre több helyen látjuk felbukkanni, és az okostelefonok hazai elterjedésével várható, hogy használata a mindennapjainkban robbanásszerûen fog növekedni.

mikor van a legjobb alkalom az opciók kereskedésére bináris opció 24 vélemény

Érdemes tehát közelebbrõl is megismerkedni ezzel a mindenki számára könnyen és ingyenesen elérhetõ, egyszerû találmánnyal. A vonalkódok története az ötvenes években kezdõdött.

a bitcoin régi opció vételi stratégia

Elõször vasúti kocsikon, majd az amerikai postai jármûveken próbálták ki. A technológia tömeges elterjedésének azonban még jó ideig gátat szabott a vonalkód-leolvasós pénztárgépek magas ára, így ez a világ gazdagabbik felén is csak a nyolcvanas években következett be.

A vonalkódok olvasási sebességük, pontosságuk, és nagy funkcionalitásuk 22 miatt váltak széles körben népszerûvé. Ahogy kényelmes használatuk miatt folyamatosan elterjedtek, a piac olyan kódokat igényelt, amelyekben több információt lehet tárolni, és mindezt kisebb területen.

Olyan alternatívákkal próbálkoztak, mint például a vonalkód számjegyei számának növelése, vagy többszörös vonalkódok létrehozása.

IQ Option magyarul - Részletes Bemutató 2/1.

De ezek tovább bonyolították az olvasási mûveletet, és növelték a nyomtatási területet. A 2 dimenziós kód volt a válasz ezekre az igényekre. A 2D kódok folyamatosan fejlõdtek a halmozott vonalkód-módszertõl a megnövekedett információsûrûségû mátrix-módszerig. A családnév némi magyarázatra szorul: látszólag a hagyományos, fehér és fekete, vastagabb és vékonyabb csíkokból álló vonalkód is kétdimenziós — a valóságban azonban csak az egyik dimenzióban, horizontálisan tartalmaz információt.

vélemények a bináris opciókról ki mennyit keresett bitcoin jelentése a jövedelemnek

A QR-kód esetében azonban a sík mindkét dimenziója információhordozó, és ennek köszönhetõen egy bélyegnyi helyen rengeteg adat számokból nagyjából hétezer, szám-betû kombinációk esetén mintegy élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz. Az innovatív kódolást a japán Denso-Wave vállalat fejlesztette ki ben, eredetileg azzal a céllal, hogy megkönnyítse az egyes autóalkatrészek azonosítását a gyártás folyamán.

Mivel nyílt szabványról van szó, borítékolni lehetett, hogy ki fog szabadulni az autógyártásból, tömeges polgári karriert azonban csak az elõzõ évtized vége felé, a kamerás okostelefonok elterjedésével kezdett a QR-kód. A civil világban a leolvasáshoz egy kódolvasó szoftverrel ellátott kamerás mobil kell az újabb típusok gyári szoftvercsomagjában már benne van a kódolvasó, de az internetes alkalmazásboltokból is le lehet tölteni a jellemzõen ingyenes programokat.

Az átvitt információ lehet a kijelzõn megjelenõ szöveg, de akár egy utasítás is, például arra nézve, hogy az okosmobil látogasson meg egy honlapot vagy Facebook-profilt. Az interneten található ingyenes alkalmazások segítségével bárki generálhat magának QR-kódot, melyet aztán számtalan módon fel lehet használni. Többek között alkalmas marketing eszközként való felhasználásra, illetve internetes üzenethordozóként is honlap cím, üzenet, sms, névjegy, GPS koordináták stb.

Felhasználásának csak az emberi képzelet szabhat határt, nézzünk hát néhány hazai és külföldi élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz Tavaly nyár óta valós értékeléseket szerezzen az internetes forgalomról Debreceni Egyetem csaknem száz épületére kihelyezett QR-kód segíti a látogatók tájékoztatását. Okostelefon segítségével egy kattintás, és máris elérhetõ az adott épületben lévõ valamennyi centrum, kar és egyéb, ott mûködõ intézmény honlapja.

Ezt a megoldást elsõként alkalmazta a hazai felsõoktatási intézmények közül a Debreceni Egyetem. A kihelyezett információs táblák csak a kezdetet jelentik, hiszen a tervek szerint a jövõben QR-kóddal készülhetnek a kiadványok, szórólapok, az egyetemi dolgozók névjegykártyái, készülhet telefonnal leolvasható térkép, vagy akár az egyetemi menza kínálatát is meg lehet majd ismerni okostelefon segítségével. A kiállítótérben elhelyezett kódok a tárlat képi és szöveges mondanivalóját egészítették ki.

A kódokba csomagolt hiperhivatkozásokon keresztül a látogatók érdekes animációkat nézhettek meg a szív mûködésérõl. Megcsodálhatták azokat a mûtárgyakat, amelyeknek már nem jutott hely a kiállításban, vagy éppen elmélyedhettek egy-egy témakörben.

Több borászat is használja már a technológiát, de az esetek nagy részében inkább saját honlapjukra mutat, többletinformációhoz nem lehetett azonnal hozzájutni. Valószínûleg az emberek elõbb-utóbb elfordulnak tõle, ha nem ad plusztartalmat.

Az a legfõbb probléma a QR-kódokkal, hogy a tartalomszolgáltatók közül sokan nem tudják, mire akarják használni, mit akarnak általa elérni a fogyasztónál.

További problémának látom, hogy a mobiltelefonok maguktól nem ismerik fel, külön telepítendõ alkalmazás szükséges hozzá. Ezt viszont senki nem kommunikálja a felhasználónak. Általában a felhasználók nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják kihasználni. Amikor fesztiválokon kiraktuk a QR-kódot, többször kaptunk már visszajelzést az érdeklõdõktõl, hogy bár korábban volt a telefonjukon QR-olvasó, de nem látták értelmét a használatának, így törölték.

Ebbõl arra következtettünk, ha a tartalomszolgáltató nem adja a megfelelõ tartalmat a kód mögé, akkor az embereket nem fogja érdekelni. Felgyorsult világban élünk, azonnal információkhoz szeretnénk jutni.

Ezért nagymértékben rajtunk múlik, hogy népszerû lesz-e vagy sem, megkönnyíti-e az emberek életét, avagy nem. Élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz példa erre a németországi Lufthansa légitársaságnál nemrégiben bevezetett elektronikus check-in rendszer. Ez az e-beszállókártya a fontosabb adatokat, így az utas nevét, a járat számát és az indulás idõpontját tartalmazza, így a csak kézipoggyásszal rendelkezõ utasoknak a beszálláshoz mindössze a biztonsági ellenõrzést kell elvégezniük.

A beszállási kapunál egy szkenner olvassa le a mobiltelefonról a jegy adatait, és az utas teljes mértékben papírfelhasználás nélkül repülhet a Lufthansa járaton.

Hasonló módon, rendezvényeken is jól használható a QR-kód. Egy magyar cégnél például ilyen kódon alapuló beléptetõ rendszert alkalmaztak 1.

A képkódot elküldték a résztvevõk mobiltelefonjára, és belépéskor azt olvasták le egy szkennerrel. A kanadai, ingyenes Metro újság mobil alkalmazásának népszerûsítésére újszerû ötlettel álltak elõ: miniatûr Metro újságos standokat helyeztek el 14 kanadai város forgalmasabb útjai mentén. A mini standokon elhelyezett QR-kódok lehetõvé teszik az újság azonnali letöltését a felhasználók mobiltelefonjaira. Ezzel a környezetkímélõ megoldással kevesebb újságot kell kinyomtatni, tehát kevesebb papír fogy.

A dél-koreai Emart szupermarket súlyos problémával nézett szembe.

hermes bináris opciók hogyan lehet pénzt keresni betét nélkül

Dél és egy óra között drasztikusan lecsökkent a vásárlóik száma, sõt, gyakorlatilag üresen tátongtak az üzletek. Hogy megnöveljék a forgalmat, egy olyan speciális QR-kódot hoztak létre, amely a fény-árnyékhatásokat napóraként kihasználva csak ebben az idõszakban szkennelhetõ, ezáltal csak ekkor nyújt extra kedvezményeket a vásárlóknak. Bármerre járunk Európában, tapasztalhatjuk, hogy a kis fekete-fehér — sõt, most már színes — ábrácskák egyre nagyobb népszerûségnek örvendenek az öreg kontinensen.

Így nem is lepõdtünk meg, amikor tavaly májusban a Királyi Kertészeti Társaság Londonban megrendezésre került híres kertészeti és virágkiállításán és versenyén Chelsea Flower Show a képen látható kertre bukkantunk. A növényekbõl ültetett kódot beolvasva még több információhoz lehetett jutni a tervezõkrõl és a pályamunkáról. Sõt, azok számára, akiknek megtetszettek a kertben felhasznált növények, a QR-kód segítségével teljes növénylistát állítottak össze, mely alapján saját kertjükbe is beszerezhették azokat.

Adatbányászat a hatékonyság eszköze

A kis kód tehát várhatóan mindennapjaink részévé válik. Akik idõben felismerik, milyen olcsó és hasznos eszközhöz jutnak általa, és okosan használják fel, a kreatív lehetõségek egész tárházához juthatnak. Érdemes idõben felkészülni rá, mert hazánkban is egyre többen használnak okostelefont. Egy ismert és népszerû barna sör gyártója szerette volna, ha az amerikai pubokban és bárokban többet beszélnek a márkáról. Legyártottak több ezer speciális söröspoharat, melyeken a QR-kód csak akkor vált láthatóvá, ha barna sört öntöttek az üvegbe.

Tavaly az élelmiszer-ipari cégek 7,67 százaléka ellen indult valamilyen eljárás, ami 40 százalékkal több, mint ben — derül ki az OTP Bank Agrárágazati Élő diagram bináris opciós kereskedelmi borokhoz friss — az Opten céginformációs szolgáltató adataira épülõ iparági elemzésébõl. A helyzetet jól jellemzi, hogy az 5.

A statisztikák szerint az összes eljárás 60 százaléka csõd vagy felszámolás fõként felszámolás40 százaléka pedig végelszámolás. A legtöbb bajba került élelmiszer-ipari vállalkozás az elmúlt években a fõvárosra és Pest megyére jutott, ami nem meglepõ, hiszen a legtöbb vállalkozás székhelybejegyzése is ide esik az országban, köszönhetõen többek között a kedvezõ infrastrukturális feltételeknek.

Vidéken BácsKiskun, Heves és Békés megye vezeti az élelmiszer-ipari felszámolások, csõdeljárások és végelszámolások statisztikáját. A probléma kiterjedtségét mutatja, hogy mindössze három megyében mérséklõdött és között a bajba került cégek száma, miközben több megyében háromvagy akár négyszeresére is emelkedett ez az arány. Az élelmiszer-ipari számok jól jellemzik az igen borús helyzetet. A mezõgazdaságban az elmúlt években 2 százalék körül ingadozott a felszámolási eljárások aránya, ami elég kedvezõnek mondható, ez26 zel szemben az élelmiszeriparnak csaknem két és félszer ilyen magas a rátája.

Az elemzés szerint a magyar élelmiszeripar gondjai mögött számos ok húzódik meg. A közvélemény számára a tavalyi év közepére vált nyilvánvalóvá, hogy a hazai húsfeldolgozók súlyos pénzügyi problémákkal küzdenek. Satoshi vélemények kormány ugyan több húsipari vállalatot nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentõségûvé nyilvánított, ám az alapvetõ problémák továbbra is jelen vannak.

A takarmányárak erõsen ingadoznak, és a kapcsolódó egyéb költségek is emelkednek, miközben a magasabb fajlagos költségekkel elõállított magyar termékek versenyképessége kedvezõtlenebbül alakulhat a piacon.

  1. Asszisztens bináris opciós kereskedő
  2. Kereskedési rendszerek és robotok
  3. Forex nincsenek átfedő mutatók
  4. Jelölje be a bináris opciókat
  5. Humen Magazin szám (március) by Humen Magazin - Issuu
  6. Ugyanez vonatkozik Dániára az említett szerződésekhez mellékelt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően; EMLÉKEZTETVE a zágrábi csúcstalálkozóra, amely a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok és az Európai Unió közötti kapcsolatok továbberősítésére és fokozott regionális együttműködésre szólít fel; EMLÉKEZTETVE arra, hogy a thesszaloniki csúcstalálkozó megerősítette, hogy a stabilizációs és társulási folyamat szolgál az Európai Uniónak a nyugat-balkáni országokkal fenntartott kapcsolatai politikai kereteként, és hangsúlyozta ezen országok integrációjának lehetőségét az Európai Unióba egyéni reformfolyamataik és teljesítményük alapján, ahogy azt a következő

PDF Compressor Pro Többek között a korszerûtlen a termelés, a gazdaságtalan üzemméret, a gyenge piaci alkuerõ, az alacsony kapacitáskihasználtság, az egyre kiterjedtebb szürke- és feketegazdaság, valamint — az élelmiszeriparra oly jellemzõ — rendkívüli alultõkésítettség. További probléma, hogy a hazai élelmiszeripar átfogó technológiai megújításához az elõzõ uniós ciklusban az ágazat súlyához képest kevés támogatási lehetõség állt rendelkezésre. Az élelmiszeripar jövedelemtermelõ-képes- sége gyengül, ami kedvezõtlen hatással van a finanszírozhatóságra, és ez megmutatkozik a szektor hitelállományának folyamatosan csökkenésében is.

Fény ugyanakkor az alagút végén, hogy a következõ 7 éves uniós költségvetési ciklusban már jelentõsebb támogatási forrás juthat az élelmiszeriparra, mivel a vidékfejlesztési célok közé sikerült felvetetni az élelmiszeripar fejlesztését, illetve lehetõség van támogatási forrás igénylésére a strukturális alapokból is, ami friss tõkét jelenthet mind a kisebb, mind a nagyobb élelmiszergyártó üzemeknek.

Mindemellett a bankszektor is sokat tehet annak érdekében, hogy a magyar agrárium visszanyerje versenyképességét. Az OTP Bank a tavalyi év során 15 százalékkal növelte a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari hitelállományát.