Supplies - 363031-2020

Fedett opció

Tartalom

  fedett opció

  Ajánlatkérő a szerződés 4. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a fedett opció opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet 7 pontja tartalmazza.

  fedett opció

  Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés 4. Felek a teljes mennyiség alatt a 31db fix, 9db opciós gépjármű lehetséges bérleti időtartamának összességét értik, melynek alapján a beszerzés teljes mennyisége 40X48 hónap gépjármű flottakezelési szolgáltatás, melyet Ajánlattevő a szerződés 4.

  fedett opció

  Ajánlat-kérő a teljes mennyiségbe beleszámítja az eseti bérlet szolgáltatási időszakon belüli lehetséges időtartamát, mint opci-ós mennyiséget azzal, hogy fedett opció bérletre az opciós darabszám által le nem fedett időtartamban van lehetősége Aján-latkérőnek. A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V.

  Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására.

  fedett opció

  Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel. Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi.

  fedett opció

  A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.

  Bérleti és flottakezelési díj az első évben nettó Ft 60 2.

  fedett opció

  Eseti bérleti díj nettó Ft 10 Section number: IV.