Távszámla készítés

Mi a vevő lehetősége, Általános üzleti feltételek

CGI 3D **AWARD WINNING** Animated Short : \

Rovat: Számvitel A számviteli törvény előírja az adósok, vevők minősítését, és ennek alapján a lejárt követelésekre értékvesztés elszámolását, illetve bizonyos feltételek mellett, behajthatatlanság jogcímén kivezetésüket a könyvekből. Ez a minősítés egyébként sem egyszerű feladat, de a jelenlegi helyzetben még inkább kihívást jelent. Az érintett számla fizetési határideje Tulajdonosai telefonon ugyan többször ígéretet tettek arra, hogy rendezik a tartozást, de ez még ban, a mérlegkészítés időszakában sem történt meg.

mi a vevő lehetősége

A cég régi, és eddig megbízhatónak bizonyult vevője a Kft-nek. Az utazásszervező cég ügyvezetője mi a vevő lehetősége ismét felszólította a kereskedelmi vállalkozást a számla kiegyenlítésére, felajánlva a tartozás háromhavi, egyenlő részletekben történő rendezésének lehetőségét is. Egyúttal figyelmeztették a céget arra is, hogy ellenkező esetben élni fognak a késedelmi pótlékon túl, a behajtási költségátalány felszámításával is.

Távszámla készítés

Az adós vállalkozás válaszlevelében a koronavírus-járvány miatti gazdasági problémákkal indokolta a korábban többször is megígért átutalás elmaradását, hozzátéve, hogy tulajdonosai minden tőlük elvárható intézkedést megtettek a cég működésének fenntartása, munkavállalóik további foglalkoztatása, és likviditási helyzetük javítása érdekében.

A hitelező vállalkozásnak ugyanakkor megbízható forrásból származó információi vannak arról, hogy adósa kibővítette tevékenységét élelmiszer házhoz szállításával, alkalmazottai elbocsátására nem csak hogy nem kényszerült, de még növelnie is kellett a létszámot az új tevékenysége miatt. Ez utóbbi kétségkívül befektetést — webshop kialakítása, új tehergépjárművek beszerzése — igényelt, de forgalma is számottevően megnövekedett.

mi a vevő lehetősége

Egyébként — bár ezt a korábbi, alkalmazottként foglalkoztatott, és időközben elbocsátott ügyvezető pletykálta el — a cégnek ben sem voltak pénzügyi gondjai. Könyvvizsgálójuk viszont azt tanácsolta, kérjenek a vevőtől írásos nyilatkozatot pénzügyi helyzetéről, a fizetési nehézségei okairól, és erre alapozva, ugyancsak írásban, egyezzenek bele a fizetési határidő módosításába.

mi a vevő lehetősége

A vevőnek is letétbe kell helyeznie — legkésőbb — Ennek adataiból képet kaphatnak a vállalkozás A Kft tulajdonosai most azon tűnődnek, mit kezdjenek ezzel a helyzettel a társaság mérlegbeszámolójában.

Az értékelés kiindulópontja tehát az, hogy a hitelező lát-e esélyt arra, hogy a rendezetlen számlákat vevői — legalább részben — kifizetik, vagy sem. Ha remélheti, hogy némi pénzt lát majd a követelésből, akkor értékvesztést kell elszámolnia, míg ha behajthatatlannak látja azt, akkor ki kell vezetnie a követelést a könyveiből.

A minősítést elsődlegesen nem az összeg nagyságrendje, vagy az adott számlában adott fizetési határidő túllépése napjainak száma dönti el, hanem az adós, a vevő körülményei, a vagyoni, pénzügyi helyzetéről rendelkezésre álló információk.

Értékesítési módok a kereskedelemben

Ebből az is következik, hogy — például — ha az egyébként megbízható vevőnkről azt a hírt kapjuk, hogy egy elektromos zárlat következményeként gyára porrá égett, és csekély az esély arra, hogy a társaság tulajdonosai képesek legyenek annyit befektetni a cégbe, hogy belátható időn belül újrainduljon a termelés, akkor a vele szemben fennálló, még le nem járt határidejű követeléseinkért is van okunk aggódni, nem csupán a már lejártakért.

Azokat a követeléseket, amelyeknek a fizetési határideje már lejárt, és a fenti két időpont között sem folytak be, a mérlegkészítés időpontjában ismert információk alapján kell értékelni, és ha szükséges értékvesztést kell elszámolni.

mi a vevő lehetősége

Ahogyan arra fentebb már utaltam, a követelések értékelését a vevők, az adósok minősítése alapján kell elvégezni. Például, a fentebb hozott példánkban a számla fizetési határideje Amennyiben a hitelező vállalkozás jogtanácsosa álláspontját fogadja el, vélelmezve a követelés behajthatatlanságát, akkor vajon az ennek megfelelő elszámolás számviteli feltételei adottak-?

A számviteli törvény 3. Nagyon fontos, hogy a behajthatatlanság tényét és mértékét — a számviteli törvény előírásai szerint is — bizonyítani kell. Amennyiben a fentiek alapján a követelés behajthatatlannak minősül, ennek dokumentációja is megfelelő, úgy azt a könyvekből ki kell vezetni, és a társasági adótörvény is ráfordításként ismeri el.

mi a vevő lehetősége

A példaként hozott esetben még nem beszélhetünk behajthatatlan követelésről, legalábbis annak hitelt érdemlő, írásos bizonyítékai nem állnak a hitelező vállalkozás rendelkezésére.

Mi a helyzet az értékvesztéssel? Ha a felek megegyeznek a fizetési határidő módosításában, vélelmezve, hogy az összeg majd befolyik, csak később, akkor nincs teendő, a követelés marad a könyvekben ott, ahol van. Meg kell tehát határozniuk, hogy a követelésüknek feltehetőleg mekkora hányada nem fog majd befolyni, és azt egyéb ráfordításként kell elszámolniuk.

Például, ha a cég a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy az adós a tartozásának csak 25 százalékát tudja majd kifizetni, akkor az ellenérték 75 százalékát kell értékvesztésként elszámolni. Ha az így minősített vevő több — lejárt fizetési határidejű — számla ellenértékével is adósa a cégnek, úgy azokra is ezt az arányt kell alkalmazni az értékvesztés elszámolásakor.

Ha a követelésből később több folyik be, mint amennyivel a cég számolt, akkor az elszámolt értékvesztés egy részét vagy egészét vissza kell írni. Az elszámolt értékvesztést azonban a társasági adó nem ismeri el dokumentálják azt bármennyire alaposan isaz elszámolt ráfordítás adóalapot növelő, míg a visszaírás ami bevételként jelentkezik a könyvekben adóalapot csökkentő tétel.

Kivételt jelent az az eset, amikor az adós több mint napja tartozik a vállalkozásnak, és az erre értékvesztést számolt el, akkor az ellenérték 20 százalékát a társasági adó alapjában is csökkentő tételként lehet figyelembe venni, feltéve, hogy az érintett követelés még nem elévült el, és bíróság előtt is érvényesíthető. Minden vállalkozó igyekszik egyébként is a már meglévő vevőit megőrizni, üzleti kapcsolatait ápolni.

Vevőelégedettség

A járványhelyzetben — úgy tűnik — még inkább a vevő a király. A pénzére hiába váró szállító sem szívesen szólítja fel őket a lejárt számlák kifizetésére, és főleg nem riogatja partnereit jogi lépésekkel, és vagyoni, pénzügyi helyzetüket is csak óvatosan firtatja. Ráadásul a szinte az egyik napról a másikra — ráadásul az eddigiekhez képest szokatlan körülmények miatt — megváltozó, és romló gazdasági környezetben nem lehet megbízható képet kapni egy vállalkozásról, fizetési- és hitelképességéről a korábban bevett módszerekkel, így a korábbi időszakok pénzügyi adatainak elemzésével.

Ez persze aki pénzt keresett a tanfolyamon jelenti azt, hogy dobjuk sutba mindazt, amit erről számvitelből tanultunk és alkalmaztunk. Az viszont biztos, hogy a korábbi évek eredményes működése lényegesen kevesebbet nyom majd a latban, mint a vizsgált cég készpénzt termelő képessége, amely rövidtávú működését határozza meg. Akárhogy is, de a jelenlegi helyzetben is dönteniük kell a vállalkozásoknak adósaik minősítéséről, a számviteli törvény már fentebb hivatkozott, Nézzük, melyek lehetnek azok a szempontok, amelyek most segítségünkre lehetnek ebben!

 1. Minden fázist az eladó csinál.
 2. Vevőelégedettség | Cégvezetés
 3. Ea forex ingyenes 2021
 4. Általános üzleti feltételek
 5. Tóth Balázs
 6. Vevők – ShopRenter
 7. Nem tudok pénzt megélni
 8. Befektetés a bitcoinok regisztrációjába

Miben és mennyire érinti működését a járványhelyzet? Mérlegbeszámolója szerint milyen arányt mutatott a saját és idegen források aránya? Milyen mértékben fedezték követelései a kötelezettségeit?

Nem fizetett a vevő? Visszakérhető lesz az áfa

Ha a vállalkozás eddig is javarészt külső forrásokból szállítók, pénzintézeti hitelek fedezte a működését, az most számottevően megnöveli a vele kötött ügyletek kockázatát. Azok a jelenlegi helyzetben is életképes tevékenységekhez kapcsolódnak? Rendelkezik a vállalkozás elegendő forrással a befejezésükhöz? A már befejezett projekt megtérül-e, és ha igen, várhatóan mikor?

 • Távszámla készítés - InfoCentrum a számlázó specialista
 • Általános üzleti feltételek Rooftop, s.
 • Nem fizetett a vevő? Visszakérhető lesz az áfa - AzÜzlet
 • A cég- és intézményvezetők lapja Vevőelégedettség Megjelent a Cégvezetés archív
 • A vevő a király, vagy mégsem? - vevőminősítés válsághelyzetben - Adó Online

Ha a társaság — akár források hiányában — kénytelen átmenetileg vagy véglegesen leállítani a beruházást, az milyen további terheket költségek, kötelezettségek ró rá, és képes lesz-e ezeket pénzügyileg rendezni? Igaz, a viszonylag nagy raktárkészlet a jelenlegi helyzetben inkább előny, mint hátrány, főként, ha külföldről behozott és most akadozó szállításokkal pótolható termékekről van szó. Más kérdés, ha régi és eladhatatlan készletekről beszélünk.

Hány napra elegendő készlettel rendelkeznek? Szállítóik küzdenek beszerzési nehézségekkel pl. Kintlévőségei tendencia jelleggel magasak, jelentős arányt mi a vevő lehetősége, a forgóeszközeiken beül? Vannak ilyen rossz példát mutató cégek, mi a vevő lehetősége.

Abban az esetben, ha adósunk szeretne megegyezni velünk — mint a példaként hozott esetben — egy újragondolt fizetési határidőben, akkor megkérhetjük, jelenlegi helyzetének magyarázatául ossza meg velünk a fenti például a beruházásaira vonatkozó információkat is.